Avís de privacitat:

Informació per a l’usuari de l’existència d’un fitxer i de la sol•licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals: amb relació a les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT o CLIENT al formulari CONTACTES de registre a http://www.acrosslogistics.com, compleix estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i el RD 1720/2007, que la desplega, i s’informa el CONTRACTANT o CLIENT que les dades referides s’inclouran en un fitxer per al seu tractament automatitzat; el CONTRACTANT o CLIENT presta el seu consentiment, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals, al tractament.

.- Finalitat de les dades: ACROSS LOGISTICS, SLU recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT o CLIENT lliurement en un formulari de la pàgina (CONTACTES) amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis, així com contestar i identificar les peticions fetes pel CONTRACTANT o CLIENT. Per a la justificació i l’execució d’una relació contractual són necessaris, per regla general, nom, cognom, país, adreça particular, adreça empresa, número de telèfon i adreça de correu electrònic. Aquestes dades s’obtenen en general en formularis de “CONTACTE”.

ACROSS LOGISTICS, SLU informa que gestionarà d’una manera automatitzada aquestes dades per a l’administració, l’ampliació i la millora dels seus serveis, així com per a finalitats tècniques i comercials sobre els serveis oferts. Així mateix, ACROSS LOGISTICS, SLU recull determinades dades en l’àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa i mantenir-hi contacte. En qualsevol cas, les dades recollides i tractades per ACROSS LOGISTICS, SLU són únicament les bàsiques per a les finalitats indicades anteriorment.

.- Obligatorietat de la introducció de les dades: per accedir al lloc web d’ACROSS LOGISTICS, SLU http://www.acrosslogistics.com, no cal aportar cap dada. Tanmateix, per fer sol•licituds d’informació o dur a terme la sol•licitud o serveis concrets sí que és necessari que l’usuari aporti dades als formularis existents al lloc web. Els camps en què hi hagi un asterisc (*) requereixen una resposta obligatòria. Si no s’emplenen, la conseqüència és la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol•licitud d’informació.

.- Drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició: el CONTRACTANT o CLIENT que introdueixi les seves dades personals als formularis d’alta pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en qualsevol moment sol•licitant-ho a info@acrosslogistics.com, o per correu postal a ACROSS LOGISTICS, SLU, c/ Tarragona, 84-90, 08015 Barcelona, adjuntant sempre a la sol•licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En qualsevol cas, ACROSS LOGISTICS, SLU es compromet a cancel•lar les dades personals recollides quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

.- Responsable del tractament: el responsable del tractament de les dades és ACROSS LOGISTICS, SLU, amb domicili social a c/ Tarragona, 84-90, 08015 Barcelona.

ACROSS LOGISTICS, SLU ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades, i es poden consultar a www.agpd.es.

.- Cessió de dades: no hi ha cap cessió de dades a tercers aliens a ACROSS LOGISTICS, SLU o a aquells als quals estigui obligat per la llei (Administració pública).

.- Consentiment de l’usuari L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics d’ACROSS LOGISTICS, SLU o, si s’escau, missatges de correu electrònic suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis relacionats amb les finalitats dels llocs web d’ACROSS LOGISTICS, SLU, així com a l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb ACROSS LOGISTICS, SLU i les seves iniciatives. ACROSS LOGISTICS, SLU informa el CONTRACTANT o CLIENT que mitjançant l’adhesió a aquestes condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual es van introduir les dades i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el CONTRACTANT o CLIENT i ACROSS LOGISTICS, SLU, el desenvolupament, el compliment i el control de la qual implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

.- Seguretat: ACROSS LOGISTICS, SLU assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per aquest motiu s’han adoptat mesures de seguretat per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats, i garantir-ne així la integritat i la seguretat. No obstant això, ACROSS LOGISTICS, SLU no és responsable de les incidències que puguin sorgir sobre dades personals quan siguin conseqüència d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de manera que resulti impossible detectar-lo o impedir-lo fins i tot adoptant les mesures pertinents segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència dels CONTRACTANTS o CLIENTS.

.- Utilització de galetes (cookies): ACROSS LOGISTICS, SLU utilitza galetes per obtenir informació i fer anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web http://www.acrosslogistics.com, que sempre es pot consultar i utilitzar també de manera anònima, i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les galetes que utilitza ACROSS LOGISTICS, SLU són anònimes i no es refereixen a les dades personals del CONTRACTANT o CLIENT ni permeten accedir en cap cas a les dades que el CONTRACTANT o CLIENT pugui tenir al seu disc dur. La identitat del CONTRACTANT o CLIENT mai és inserida directament a la galeta i, per tant, no és interceptable. Les úniques galetes no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar amb autorització prèvia del CONTRACTANT o CLIENT quan vulgui tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que el CONTRACTANT o CLIENT insereixi manualment les seves claus. En qualsevol cas, si el CONTRACTANT o CLIENT vol que no s’instal•lin aquestes galetes, té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web d’ACROSS LOGISTICS, SLU.

Avís legal:

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSICE), s’informa dels aspectes legals següents:

Per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions generals o qualsevol altre aspecte, té a la seva disposició les adreces següents:

Responsable de la web: ACROSS LOGISTICS, SLU NIF: B64737646 Domicili de contacte: c/ Tarragona, 84-90, 08015 Barcelona Adreça electrònica de contacte: info@acrosslogistics.com Activitat: logística transport

De conformitat amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que l’autorització per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic es pot revocar en qualsevol moment. Per donar-se’n de baixa, enviï’ns un missatge a info@acrosslogistics.com.

L’USUARI es compromet a utilitzar el portal de conformitat amb el que estableix aquest avís legal.

L’USUARI es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent que sigui aplicable.

ACROSS LOGISTICS, SLU es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del portal quan així ho estimi segons la seva política comercial.

ACROSS LOGISTICS, SLU, d’acord amb el que preveu la LSSICE, suprimirà o inutilitzarà els enllaços a continguts o directoris o instruments de cerca en el supòsit que l’activitat o informació a què remetin sigui il•lícita o lesioni béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització.

Per remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a l’adreça següent: info@acrosslogistics.com.

Qui utilitza aquest lloc web ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant l’accés, s’obliga a utilitzar-la d’una manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respon, davant d’ACROSS LOGISTICS, SLU i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin esdevenir com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

ACROSS LOGISTICS, SLU no és responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web ni de cap actuació feta sobre la base de la informació que s’hi facilita.